Aktiv til 100 vil starte opp igjen i August 2020. Følg med her eller på vår facebook-side når og hvor vi starter opp

Aktiv til 100 er et turtilbud som består av ekstra lette turer på dagtid med fast oppmøtetid og –sted. Det legges stor vekt på et sosialt og inkluderende fellesskap. Målgruppen for turene er seniorer som ønsker å komme i fysisk aktivitet og bli en del av et sosialt turmiljø. Andre som har anledning til å gå tur på dagtid er også velkomne.

Turene krever verken medlemskap eller påmelding og det er gratis å delta. Aktivitetene vil vare ca. 2 timer. Vi begynner med en tur ute, for deretter å gå inn og fortsette med innendørs trim. Til avslutning koser vi oss med frukt og kaffe.

Oppmøte: Myrane Klubbhus (AFK) på Kleppestø hver torsdag kl 12-14.

Mat/Utstyr: Det er viktig med godt fottøy til turen og et par lette sko til innebruk.

Vi er en gjeng som trives med å være aktive og ønsker at flere turglade kvinner og menn skal bli med oss ut på tur.

Turleder er Dagmar Lyngbø Eriksen m/flere.

Du er hjertelig velkommen!

Foto: Rolf Martin Nesse