Årsrapport 2017

Årsmelding, Regnskap og Budsjett er nå godkjent av årsmøte og kan leses her av alle medlemmer. 

1. Styret i Askøy Turlag har i 2017 vært sammensatt slik: 

Leder:  Bengt Arne Johannessen

Styremedlemmer:  Monica Gundersen (nestleder, nettansvarlig, turprogr), Rune Strømsnes (material forvalter, APLE), Linda Kleppe (dugnad, KDU, sponsor), Trond Andreassen (dugnad, APLE, Solrenningen), Siv Klubben Mosevoll (kasserer), Ronny Andre Håpoldøy (Barnas Turlag), Svein Helge Hopland (APLE)

Varamedlemmer: Lisbet Larsen (sponsor), Iren Kjerrgard
Revisor: Nils Helge Sivertsen 
Valgkomite: Nils Steinar Berg Olsen og Sigrun Haarklau

2. Askøy Turlag har deltatt i følgende utvalg. 

Askøy på langs Extreme (APLE)

APLE består av inntil tre personer fra hvert av de deltagende lagene, Askøy Turlag, Askøy O-lag og Ask Friidrett. 
Styret i APLE består av en person fra hvert av de tre lagene. Årlig konstituering. Askøy Turlag representanter i 2017 er Rune Strømsnes, Trond Andreassen, Svein Helge Hopland. 

I perioden ble konto som var opprettet av Askøy Turlag avsluttet og ny ble opprettet av APLE. Den første kontoen har ikke vært en del av Askøy Turlags regnskap, men inngått i separat regnskap for APLE. APLE ble også registrert i Enhetsregisteret pr. 06.07.2017 med eget organisasjonsnummer, 917 004 129.

Styrets leder: Tord Eirik Solberg fra Ask Friidrett, Rune Strømsnes fra Askøy Turlag og Agnete Lilly Skog fra Askøy O-lag.

Styrets leder:            Tord Eirik Solberg        Ask Friidrett

Styrearbeid

Antall styremøter: 10 møter og 1 styresamling.

Medlemstall og utvikling

Dugnadstimer

3. Møte og arrangement

Fellesmøte med lokallagene, 16. mars
DNT’s landsmøte i Kristiansand, 8-11.juni
Fellesmøte med lokallagene, 3.oktober
Erfaringsseminar, 27.oktober
Høstmøte Os, 10.november
Barnas Turlag samling på Kvamskogen, 17-19.november
Regnskaps – ressurs samling, 2 møter

Askøy konferanse, 11.januar
BHT, Barnas Turlag – nyttårstreff, 31.januar
Kvamskogen, vinterdag, 11.mars
Medlemsmøte «Drømmer og konsekvenser, 26.april
Opptur – 8.klasse, 8.mai
Tårnet opp, 17.august
Sykkel-VM, 16-17.september
Frivillighetssamling AT, 5.oktober
Utdanningskonferanse Gjendesheim, 13-15.oktober
Frivillighetssamling BHT, 19.oktober

4. Kurs og utdanning

a)   I regi av Askøy Turlag
Ambassadørkurs, 15.februar - 14 påmeldte

b) I regi av Bergen og Hordaland Turlag
GPS kurs, 8.juni. Deltatt: Bengt
Grunnleggende turlederkurs på Træet, mars. Deltatt: Ronny, Eirin og Kjartan

5 Turaktivitet

a) Barnas Turlag
Trilleturer: 29 turer, med 89 deltagere (på turene varierte det fra 1 til 14)
Bæretur: 13 turer, med 22 deltagere (på turene varierte det fra 1 til 4)
Småføtter tur: 12 turer, med 674 deltagere (på turene varierte det fra 27 til 200)
Kveldsmatturer: 7 turer, med 61 deltagere (på turene varierte det fra 3 til 20)

b) Kom deg ut-dagen, Herdla
5.februar: 1.000 deltakere
3.september: 2.000 deltakere

c) Familieturdag, Fjellvann
20.august: 600 deltakere

d) DNT Ung Askøy
4.februar: Slalåm/Snowboard i Myrkdalen
7-9.juli: Kosetur til Solrenninge ble avlyst pga for få påmeldte

Kom deg ut dagen
Kom deg ut dagen Foto: Askøy Turlag

e) Turer Voksne
12.februar: Askøy topp 7 -  7 deltakere og 2 turledere 
12.februar: Vidden by Night - 17 deltagere  
12.mars, 2.april, 7.mai og 11.juni: APL etappeturer søndager, – 97 deltagere totalt.

§  Etappeturene Askøy på langs, 4 turer som har forholdsvis høyt tempo. Målet har vært å gjennomføre turene med lavt og høyt tempo. Dette forutsetter at vi har tilstrekkelig med turledere på turen, noe vi ikke har hatt i 2017 og dessverre så har tur med sakte tempo måtte utgå. 

18.januar, 25.januar, 29.mars, 26.april, 31.mai: Onsdagsturer, 31 deltakere fordelt på 5 turer

23.april: Søndagstur: Skjelvik  - 21 deltakere
23.april: Søndagstur: Upsete -Vatnahalsen - Myrdal - 14 deltakere og 2 turledere

Foto: Monica Gundersen

f) Aktiv til 100
Aktiv til 100 startet 2017-sesongen 12. januar ved klubbhuset på Myrane som base. Gruppen er fra 13 til 19 personer som møtes hver torsdag til 1 times tur, fulgt av 1/2 time inne-trim og en stund med sosialt samvær og en kopp kaffe.

8 juni ble det holdt sommeravslutning på Træet gård på Osterøy. 

Høstsesongen startet 24 august med kulturell samling på Biblioteket. Etterpå serverte Dagmar boller og kaffe. Sesongen ble avsluttet på Herdla 7 desember, med omvisning på fortet. Det ble i alt 32 samlinger i løpet av året. 

Gjennom Bergen og Hordaland Turlag/DNT fikk Aktiv til 100 i Askøy prosjektmidler med kr. 20.000,- som ble brukt til fellesavslutningen på Osterøy, Herdla Fort og andre aktiviteter i 2017.

I regi av DNT deltok Dagmar Lyngbø Eriksen fra Askøy Turlag/Aktiv til 100 på et erfaringsseminar i Oslo. Seminaret samlet deltagere fra hele landet.

Foto: Askøy Turlag

6. Dugnadsaktivitet

a) Istandsetting av stier på Askøy

Dugnadsgjengen samles hver tirsdag for istandsetting og utbedring av APL-stien. Dugnadsgjengen består for tiden av 8-10 personer fra Askøy Turlag, Askøy O-lag og Ask Friidrett. Alle medlemmene av dugnadsgjengen stiller ikke hver gang, det normale er 4-6 personer på en dugnadsdag. Dugnadstid er 10:00-14:00.

Jan Arve Solli fra Askøy O-lag er arbeidsleder for dugnadsgjengen. Han vurderer hvor man skal jobbe, hva som skal gjøres og hvor man skal møtes.

Det er i løpet av 2017 laget flere hundre meter med nye broer/klopper, pluss noen trapper der hvor det har vært behov. På vei opp i Skogedalen er det også satt opp en Gapahuk. En del av stien er utbedret med legging av stein.

Det må også nevnes at Askøy Kommune er en god støttespiller i opparbeidelsen av APL-stien; de dekker kostnader til alt av materialer som går med, pluss litt til.

b) Frivilligpris for 2017 på Askøy går til Dugnadsgjengen

Prisen deles ut på kommunestyremøtet 1. februar 2018, og vi vil gratulere denne flotte dugnadsgjengen som legger til rette for god folkehelse. Arbeidet kan følges på FB.

c) Gapahuk på Dronningen

Startet i samarbeid med Askøy folkebibliotek. Før igangsetting har det vært søkt Askøy kommune og avholdt befaring om plassering i forhold til eierforhold og avrenning til drikkevann. Det har også vært avholdt møter med tilstøtende grunneiere. 

Det har vært avholdt 26 dugnad, 243 timer og 67 registrerte deltakere. I tillegg har mange turfolk bidratt til stort engasjement og gitt mange positive tilbakemeldinger. Ved årsskifte gjenstår det å kle 3 vegger, lage benker og bord. Det er laget gulv og taket er tett.


Dugnad på gapahuk ved Dronningen
Dugnad på gapahuk ved Dronningen Foto: Bengt Arne Johannessen

d) Askøy på langs Extreme
Gjennomført 26.august. Antall påmeldte var 430, mens 397 fullførte. Disse fordelt på hel og halv distanse. Askøy Turlag stilte med 12 frivillige fordelt på ulike arbeidsoppgaver. Det jobbes med å kunne tilby «skogs-maraton» distanse i 2018.

7. Turbøker og SjekkUT-appen

Vi har premiert følgende med gavekort a. kr. 200,00 fra G-Sport:

Turbok - Kolbeinsvarden: 22.500 har skrevet seg inn
Vinnere av gavekort: Erlend Hagenes, Mona og Erik Juvik, Ellen Berget, Marius Sørli, Jane Marit Olsen

Turbok - Teletun: 915 har skrevet seg inn
Vinnere av gavekort: Bjørn Ove Torgersen

Turbok - Kjærgardsåsen: 4.016 har skrevet seg inn
Vinnere av gavekort: Øyvind Pedersen

Appen - Askøy på Langs
Vinner av gavekort: Kjell Sørtun

I 2017 ble Appen «DNT Sjekk Ut» lansert i tillegg til turbøkene. Det også mulig å sjekke inn (registrere seg) på andre steder på Askøy. Dette er: Askøy topp 7, Follesemarken rundt, Turpostkasser (Kolbeinsvarden, Ospåsen og Teletun), Toppturer (Kolbeinsvarden, Storåsen v/utsikten, Brenneklubben, Ospåsen, Kjerrgardsåsen og Dyrdalsfjellet).


Sjekk UT, annonser.
Sjekk UT, annonser. Foto: .

8 Hytter og ruter

a) Tilsyn og vedlikehold av Solrenningen

Ved Solrenningen ble det i år gjennomført sommerdugnad 23-25/6. Høstdugnad 28-29/10 og tilsyn gjennom sommeren. Vi har hatt dugnad der både store og små frivillige har bidratt til at tilsyn og vedlikehold har blitt ivaretatt.

Hytten er i god stand og har blitt brukt godt av turglade mennesker både store og små. Besøkstallet har i år vært på ca. 800.

Det har vært en utfordring med mus dette året i hytten, som ikke bare gjelder Solrenningen.

Kommende år har vi en utfordring med å få ny bro over Dårligelva og vi har et ønske om å få laget et nøst til kano/båt nede ved vannet. Dette er Bergen og Hordaland Turlag som tar seg av for å kunne tilrettelegge i forhold til de instanser som må involveres.

b) Merking av ruter

APL- ruten er merket, satt opp infotavler og skilting men det forekommer behov for vedlikehold.

Askøy topp 7 er merket fra Bergheim, via Brikafjellet, Pesvarden, Børefjell, og til en møter APL-stien nord for Kolbeinsvarden. Posisjonen til Skytterfjellet er flyttet til korrekt sted, det er satt opp skilt på de ulike toppene.

Solrenningen: Askøy Turlag er ansvarlig for merking av stien fra Stølsdammen og til forbi Alrekstølen.

c) Rastebenker på Kolbeinsvarden

Vi har fått satt opp tre rastebenker, to på Kolbeinsvarden og en ved Langavatnet. Disse ble satt ut før 17. Mai og er blitt godt mottatt.

9 Markedsføring

Internett/Facebook
Askøyværingen
   Årsmøte
   Kom deg ut-dager
   Gapahuk, material, ultimo april
   Sykkel VM
   Aktiv til 100
   Dugnadsgjengen
Turprogram 2017

Stand:
Familieturdagen ved Fjellvatn
Kom deg ut-dagene, aktiv medlemsverving av familiemedlemsskap

10 Inkludering av barn

Askøy Turlag har inngått en avtale med Askøy kommune hvor frivillige lag og organisasjoner som ønsker å inkludere barn og unge i lagets aktivitet uavhengig av foreldrene sin inntekt.

11 Rekruttering

Det er behov for å rekruttere flere turledere og frivillige til ulike oppgaver dersom aktiviteten i laget skal kunne økes.For at kostnader ikke skal være til hinder for å bli turleder så er det etablert en turlederpakke. Turlederpakken vil bli påtrykt logo «Askøy Turlag».

Turlederpakken vil første år en bestå av tursekk med førstehjelp, liggeunderlag, vindsekk, refleksvest, hyttenøkkel, DNT veiviser og handlingsplan ved ulykke. Krav for tildeling av pakken er gjennomført minimum ambassadørkurs og nærmiljøturlederkurs samt min 5 gjennomførte turer/arrangementer pr tur år. Tildeling skjer på årsmøtet og første gang januar 2019.

12 Utstyrsliste

Kategori

Antall

Hvordan

Hva

Admin.

1


Biltilhenger (skaphenger)

Admin.

9


Bøker "Høyt og lavt i Kvinnherad"

Admin.

20


Bøker "Opptur Bergen"

Admin.

10


Bøker "På viljen løs"

Admin.

1


Fotoapparat

Admin.

2


PC med ekstern harddisk

Admin.

3


Turbok kasser (Kolbeinsvarden, Kjærrgardstårnet, og Skotnes)

Arrangement

1


“Turbo”-drakt (voksen størrelse)

Arrangement

2


Blink (til pil og bue)

Arrangement

3


Bue med piler

Arrangement

2


Bålpanne

Arrangement

1


Bålpanne til popkorn

Arrangement

2


Campingbord

ArrangementDet er også kjøpt inn 800 stk. brøytestikker i bambus og refleks for merking av Askøy på langs-traseen.

ArrangementDiverse smågaver til Kom deg -ut dager

ArrangementGrill redskaper,skjærebrett/kniver

Arrangement

100


Grillspyd (teleskop)

Arrangement

12

Frifond *

Hodelykter

Arrangement

1


Kjele til bål

Arrangement

2

Frifond *

Kubbespill

Arrangement

1

Frifond *

Laken til lerret for prosjektor

Arrangement

1

Frifond *

Prosjektor

Arrangement

1

Frifond *

Prosjektors høyttaler

Arrangement

1


Røkeovn for fisk etc.

Arrangement

3


Slack line (balanse liner)

Arrangement

2


Speedtrinser for zip-line

Arrangement

2

 Frifond *

SUP, starboard inkl. 2 årer, 2 vester, 2 bagger, 2 pumper og 2 sett lappesaker

Arrangement

4


Telt (militær type)

Arrangement

3


Vedovner til telt

Arrangement

1


Wokpanne til bål

Klatring

2


 Klatretau a-40m.

KlatringDiv.sikringsutstyr-slynger, karabiner etc.

Klatring

2


Jumar-tauklemmer

Klatring

6


Klatrehjelmer

Klatring

6


Klatreseler

Tur

10


Fiskestenger

Tur

10

Frifond *

Førstehjelpakke

Tur

6


Førstehjelpspakker-til turledere

Tur

12

Frifond *

Kartmapper

Tur

20


Kompass

Tur

2


Lavvo, Helsport 8-10

Tur

10


Liggeunderlag

Tur

4

Frifond *

Oppbevaringsbokser

Tur

3

Frifond *

Stormkjøkken med overtrekkspose

Tur

4

Frifond *

Telt, Helsport Fjellheimen, 3 camp

Tur

6

Frifond *

Vindsekk

Tur

1


Vindsekk.

Kom deg ut dagen på Herdla
Kom deg ut dagen på Herdla Foto: Rolf Martin Nesse

13 Økonomi

Resultat regnskap


Askøy Turlag


31.12.2017

Budsjett 2017

31.12.2016


Inntekter

Medlemskontingent


88 585,00

85 000,00

101 878,00

Inntekter Barnas Turlag

1

12 000,00

46 000,00

29 000,00

Inntekter DNT Ung


-42,00

50 000,00

1 472,00

Inntekter Seniorer

1

20 000,00

30 000,00

30 000,00

Inntekter Fellesturer/andre


8 331,00

5 000,00

2 250,00

Inntekter hytter/anlegg


10 000,00

10 000,00

10 000,00

Inntekt sponsor


41 000,00

0,00

0,00

Inntekter annet (Norsk Tipping, momskomp.)

50 891,00

67 800,00

71 354,00

Tilskudd mottatt

1

51 642,00

20 000,00

16 911,00

Tilskudd avsatt (fått tilsagn, ikke utbetalt)

0,00

0,00

0,00

Sum inntekter


282 407,00

313 800,00

262 865,00


Kostnader

Kostnader Barnas Turlag


32 124,00

99 000,00

30 411,00

Kostnader DNT Ung


4 997,00

80 000,00

34 093,00

Kostnader Seniorer


18 030,00

31 000,00

30 395,00

Kostnader Fellesturer/andre


15 889,00

4 000,00

2 149,00

Kostnader hytter/anlegg


47 951,00

12 500,00

11 509,00

Kostander kurs


3 195,00

0,00

0,00

Bilgodtgjørelse administrasjon


1 838,00

9 000,00

10 578,00

Sosiale kostnader


7 295,00

5 500,00

5 093,00

Husleie


1 200,00

5 000,00

3 372,00

Annet driftsmateriell


88 182,00

0,00

0,00

Kontorrekvisita


1 712,00

0,00

0,00

PC-utstyr/programvare


5 223,00

15 000,00

1 838,00

Telefon/internett


6 897,00

8 500,00

8 448,00

Markedsføring og profileringsutstyr


61 477,00

76 000,00

36 090,00

Gaver og tilskudd til andre

2

3 125,00

5 000,00

948,00

Bank- og kortgebyrer


360,00

500,00

360,00

Sum kostnader


299 495,00

351 000,00

175 284,00


Finansinntekter/kostnader

Renter av bankinnskudd


146,00

200,00

108,00

Sum finans


146,00

200,00

108,00


ÅRSRESULTAT


-16 942,00

-37 000,00

87 689,00


Overføring til/fra egenkapital


-16 942,00

-37 000,00

87 689,00


BALANSE


Kortsiktig fordring


20 000,00Bankinnskuddd


354 226,00


345 838,00374 226,00


345 838,00


Bundne midler

1

65 500,00


66 642,00

Kortsiktig gjeld


52 125,00


5 652,24

Egenkapital


256 601,39


273 543,39374 226,39


345 837,63


Noter:


1)

Tilskudd:KDU

12 000,00


Stimuleringsmidler

10 000,00


Aktiv til 100

20 000,00


Frifond

65 500,00107 500,00
2) GaverGave avtroppende styre 2016

1 424,66


Premie trekning turtopper

1 400,00


Gave 75-årsdag turleder

300,003 124,66


Budsjett 2018
Inntekter


Medlemskontingent

90 000,00

Inntekter Barnas Turlag

30 000,00

Inntekter DNT Ung

10 000,00

Inntekter Seniorer

20 000,00

Inntekter Fellesturer/andre

20 000,00

Inntekter hytter/anlegg

10 000,00

Inntekt sponsor

0,00

Inntekter annet (Norsk Tipping, momskomp.)

60 000,00

Tilskudd mottatt

80 000,00

Tilskudd avsatt (fått tilsagn, ikke utbetalt)

0,00

Sum inntekter

320 000,00Kostnader


Kostnader Barnas Turlag

50 000,00

Kostnader DNT Ung

30 000,00

Kostnader Seniorer

25 000,00

Kostnader Fellesturer/andre

20 000,00

Kostnader hytter/anlegg

60 000,00

Kostander kurs

10 000,00

Bilgodtgjørelse administrasjon

8 000,00

Sosiale kostnader

30 000,00

Husleie

5 000,00

Annet driftsmateriell

50 000,00

Kontorrekvisita

3 000,00

PC-utstyr/programvare

7 000,00

Telefon/internett

9 000,00

Markedsføring og profileringsutstyr

70 000,00

Gaver og tilskudd til andre

3 500,00

Bank- og kortgebyrer

500,00

Sum kostnader

381 000,00Finansinntekter/kostnader


Renter av bankinnskudd

200,00

Sum finans

200,00ÅRSRESULTAT

-60 800,00


I 2017 er resultatet negativt med kr 16.942. Dette er litt over budsjett. Driften har vært nøktern, men det har vært foretatt forholdsvis store investeringer i utstyr (ref. utstyrsliste), benker på Kolbeinsvarden og gapahuk på Dronningen.

Ut fra medlemsstatistikk øker antall medlemmer i Askøy Turlag. Imidlertid har vi lavere inntekt på medlemskontingent i 2017 enn i 2016. Dette skyldes at vi i 2016 mottok en etterbetaling for 2015.

Aktiv til 100 har hatt god aktivitet. Vi har fått støtte på kr 20.000 som har gått til dekning av gruppens kostnader. De er synlige på tur med «Aktiv til 100» T-skjorter!!! De har vært mye ute på tur i nærområdet, men har også vært på 2 utflukter med busstransport.

DNT Ung Askøy har vært representert på bl.a. Landsmøte på Voss. I februar hadde de en dagstur til bakkene i Myrkdalen. De forsøkte også på en sommertur til Solrenningen, men denne måtte avlyses pga for få deltakere.

Barnas Turlag har hatt god aktivitet i 2017, trilleturer, kveldsmatturer, basecamp som var godt synlig på Kleppestø under sykkel-VM og ikke minst Kom Deg Ut-dagene - vår og høst.

Vi har i 2017 mottatt kr 65.500 fra Frifond som skal brukes på barn og unge. Dette er avsatt i balansen under «tilskudd med restriksjoner».

Det er også utallige dugnadstimer som legges ned i Askøy på Langs-traseen. Askøy Turlag dekker kilometergodtgjørelse til sine frivillige etter reiseregning. Askøy på Langs Extreme har delt ut kr 20.000 til Askøy Turlag i 2017. Dette er ikke en inntekt som vi kan budsjettere med fremover, men som vi setter stor pris på i 2017.

I tråd med sist årsmøte har vi i 2017 investert i benker på Kolbeinsvarden og gapahuk på Dronningen, samlet ca. kr 50.000.

Vi har fått støtte til Turprogrammet for 2018 fra allmennyttige midler utdelt av Sparebanken Vest med kr 30.000 til turprogram 2018. I 2017 solgte vi annonseplass i turmagasinet for kr 16.000.

Egenkapital i Askøy Turlag er pr 31.12.2017 kr 256.601.

I 2018 vil vi satse på våre medlemmer! Vi ønsker økt aktivitet, rekruttere flere frivillige og investere i sosiale samlinger for våre medlemmer i Askøy Turlag! Vi har en fantastisk dugnadsgjeng; de som jobber med stirydding og kloppebygging, de som jobber på Dronningen, de som jobber med lageret på Herdla, turledere, tilsyn på Solrenningen, frivillige på Kom Deg Ut-dagene, APLE og andre arrangement; men vi trenger flere aktive som trives med å være ute i naturen og ute på tur sammen!

Og to oppfordringer til slutt;

  • husk å registrere Askøy Turlag som din grasrotandel-mottaker.
  • Husk å vis medlemskort for at du er medlem i DNT når du handler hos G-Sport Kleppestø – så får du rabatt!! 😊.
Kom deg ut dagen på Herdla
Kom deg ut dagen på Herdla Foto: Askøy Turlag


Revisjonsrapport for Askøy Turlag, regnskapsåret 2017

Undertegnede har kontrollert regnskapsbilag for 2017 for Askøy Turlag og funnet at de er korrekt ført i hovedbok i forhold til beløp. Følgende kommentarer til bilagenes oppbygging og godkjenning er som følger:Generelt burde det vært godkjenning signatur på alle regninger.

Reiseregninger er mangelfulle. Alt for mange mangler signatur på at det er korrekte opplysninger. Ingen har godkjenningsunderskrift. Det er brukt ulike km-satser. Det står ingen opplysninger om passasjerens funksjon som f. eks. passasjerens oppgave ved tilstelningen.

Noen bilag mangler summasjons oppsett.

Regnskapet viser et underskudd på kr. -16.942,- som belastes egenkapital. Turlaget har en egenkapital på kr 256.601,- ved årets utgang.

Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Askøy Turlag sin økonomiske stilling pr 31.12.17.

Det anbefales for årsmøtet at regnskapet godkjennes.

Kleppestø, 22.01.2018
Nils Helge Sivertsen

          (Sign)

14 Valg

Til årsmøte 24.01.2018

Forslag og innstilling til styre i Askøy Turlag for 2018. Godkjent.

Navn

Funksjon


Valgperiode

Linda Kleppe

Styreleder

2018- ett år

Ronny Håpoldøy

Styremedlem

2018- ett år

Monica Gundersen

«

2018-2019 – to år

Rune Strømsnes

«  

2018-2019 – to år

Trond Andreassen

«

2018- ett år

Svein Helge Hopland

«

2018-ett år

Siv Klubben Mosevoll

«

2018-2019 – to år

Iren Kjerrgard

1.vara

2018 – ett år

Georg Ove Halle

2. vara

2018 – ett år

Valgkomite 2018

  • Sigrunn Haarklau
  • Nils Steinar Berg Olsen

Revisor 2018

  • Nils Helge Sivertsen

Protokollskrivere årsmøtet

  • Monica Gundersen

Ressurs

Aktiv til 100: Dagmar Lyngbø

Leder prosjekt turer: Bengt Arne Johannessen

Skrevet av Monica Gundersen 25. januar 2018