Årsrapport 2018

Barnas turlag Askøy på sjørøvertokt i Kollevåg, sommeren 2017
Barnas turlag Askøy på sjørøvertokt i Kollevåg, sommeren 2017 Foto: Ronny Håpoldøy

Årsmelding, Regnskap og Budsjett følger under. Dette vil bli lagt frem på årsmøtet for godkjenning. Håper vi ser mange av våre medlemmer der. 

Årsmøte for 2018 blir avholdt 31.januar 2019 kl. 19:00-21:00
Sted: Folkets hus, Kleppestø

Innholdsfortegnelse

 1.  Organisasjon
 2.  Medlemstall og utvikling
 3.  Dugnadstimer
 4.  Møter og arrangement
 5.  Kurs og utdanning
 6.  Turaktivitet
  1. Barnas turlag
  2. DNT Ung Askøy
  3. Turer voksne
  4. Aktiv til 100
  5. Til topps
 7.  Dugnadsaktivitet
  1. Dugnadsgjengen
  2. Askøy på langs ekstrem
  3. Solrenningen
  4. Gapahuken på Dronningen
 8.  Frivillige
 9. Turbøker og appen DNT – Sjekk ut
 10.  Markedsføring
 11. Rekruttering
 12. Utstyrsliste
 13. Økonomi m/revisjonsrapport fra regnskapsåret 2018
 14. Valg


1. Organisasjon


Styreleder:

Linda Kleppe

– KDU, onsdagsturer, frivilligsamlinger, styremøter

Styremedlemmer:

Monica Gundersen

 – nestleder, nettansvarlig, turprogram

Trond Andreassen

 – regnskap, rapporter, dugnad Solrenningen

Rune Strømsnes

 - materialforvalter, APLE, kontaktperson DNT Ung, gapahuken Dronningen

Siv Klubben Mosevoll

 - sekretær, onsdagsturer

Ronny Håpoldøy

 - Barnas turlag, søknader, rapporter, trilleturer

Svein Helge Hopland

 – APLE, kleskjøp

Georg Ove Helle – varamedlem

Iren Kjerrgard – varamedlem

Sigrun Haarklau – valgkomite

Nils-Steinar Berg Olsen – valgkomite

Nils Helge Sivertsen – revisor

Rolf Martin Nesse – Dugnadsgjengen

Dagmar Lyngbø Eriksen – Aktiv til 100

Bengt Arne Johannessen – leder prosjekt turer, kursleder, gapahuken Dronningen

gapahuken Dronningen 12 sep 2018
gapahuken Dronningen 12 sep 2018 Foto: Linda Kleppe

2. Medlemstall og utvikling

Gruppe

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

2017-2018
endring i %

Barn

109

87

112

28,7 %

Skole

46

51

41

-19,6 %

Student/ungdom

36

33

30

-9,1 %

Hoved

429

429

404

-5,8 %

Familie hoved

76

93

113

21,5 %

Husstand

147

138

123

-10,9 %

Familie husstand

255

300

373

24,3 %

Honnør

99

114

111

-2,6 %

Livsvarig

1

1

1

0,1 %

Totalt

1198

1246

1308

5,0 %

En generell medlemsvekst på 5 %

3. Dugnadstimer

Turar og kurs

Voksne


Barn/Familie

Ungdom

Senior

Åpne
arr.

Turpost
tur

Medlems
møter

Totalt


Tur

Kurs

Tur

Kurs

Tur

Antall arrangement

34

5

58

1

34

4

3

0

139

Antall deltakarer

350

29

1181

10

680

3000

29000

0

34250

Deltaker dager

350

29

1181

10

680

3000

29000

0

34250Dugnad

Komite/
Styrearbeid

Turleder/
Instruktør

Felt
arbeid

Anna

Totalt

Antall aktiviteter

62

84

51

7

204

Antall deltakere

148

154

107

16

425

Antall timer totalt

626

475

286

31

1418

Total dugnadsinnsats i 2018: 1418

Dugnad på gapahuk ved Dronningen
Dugnad på gapahuk ved Dronningen Foto: Bengt Arne Johannessen

4. Møter og arrangementer

Om styrearbeidet gjennom året:

10 styremøter er gjennomført. Vi hadde styremiddag i januar (den 18).

24 januar ble det arrangert Årsmøte for AT.

Handbok for Bergen og Hordaland Turlags tillitsvalgte og tilsette ble redigert i april.

Kartlegging av behov for bistand i lokallag ble behandlet i mai.

Vi fikk lager hos Skallebank mc på Ask i september.

Møbler til lager ble hentet fra Kleppestø skole i oktober.

Vi hadde lagerdugnad 12 november, etterpå spiste vi julemiddag.


Møter hvor AT har vært representert:

9 januar Erfaringsoverføringsmøte BHT (Bengt)

30 januar utdeling av pris til Dugnadsgjengen (Linda og Sigrun)

14 mars fellesmøte BHT (Linda)

25 april møte om barnefattigdom, inkludering i lag og organisasjoner og ny tilskuddsordning med Askøy kommune  (Bengt)

11 april årsmøte BHT (familien Klubben Mosevoll)

      30 april møte i forkant av familiedag i Lien (Georg, Sigrun)

7-10 juni Landsmøte i Oslo (Ronny)

21 juni erfaringsoverføring Triple-Tex (Linda)

28 september møte BHT ang Solrenningen (Trond)

19 oktober landssamling Aktiv til 100 (Dagmar)

2-4 november Fellesmøte BHT Myrkdalen (Linda, Ronny) (Siv møtte for kontrollkomiteen)

15 nov Inspirasjonsmøte BHT turboklubben (Ronny, Mari, Siril, Cecilie, Karina, Katrine, Pia)


Arrangementer hvor AT har vært representert:

10 mars Aktivitetsdag på Kvamskogen (familien Klubben Mosevoll)

17 mars Aktivitetsdag Kleppestø senter (Ronny, Iren og Kjartan)

2 mai Opptur 8 klasse (May Lisbeth)

26 mai Bursdagsfest i Nygårdsparken (Kjartan)

2 juni Stafett for livet (Aktiv til 100-gjengen gikk, AT sponset 1000,-)

16 august Kjerrgardsåsen opp (Ronny, Linda)

18 august APLE (Rune, Linda, Trond, Ronny, Sigrun, Dagmar, Gunnar, Gro, Helge, Annette, Adrian, Jan, Randi)

19 august Familiedag i Lien (Linda, Rune, Georg, Sigrun, Dagmar, Gunnar)

20-22 oktober Turledersamling (Bengt)

11 november naturvernforbundet (Sigrun, Dagmar)

26 november tur Frisklivsentralen 13-15 Davanger skole (Linda, May-Lisbeth, Wenche, Annette)

29 november tur Frisklivsentralen 13-15 Davanger skole (Linda, May-Lisbeth)


Egne arrangement:

21 januar Kom deg ut – dagen

15 mars frivilligsamling hos Rune

2-3 juni telttur Herdla

2 september Kom deg ut dagen (egen del i Herdla fort-dagen)

4 september samling Turprogram 2019

2 oktober Frivilligsamling hos Rune

Familiedag i Lien
Familiedag i Lien Foto: Sigrun Haarklau

5. Kurs og utdanning

Kurs hvor AT har vært representert:

Grunnleggende turlederkurs i 2018 (Iren, Mari, Siv, Frode)

21 juni erfaringsmøte BOHT Triple-Tex (Linda)

1 november Kurs Fotoweb BHT (Linda)

6 november Skrivekurs BHT (Linda)

Egne kurs

14 februar Ambassadørkurs (instruktør Bengt)

21 februar Nærturlederkurs (instruktør Bengt)

4 juni førstehjelpskurs (instruktør Lasse Fossedal)

6. Turaktivitet

A.

Barnas turlag har arrangert kveldsmatturer, små føtter-turer, søndagsturer og trilleturer. I tillegg er det opprettet 2 Turboklubber, 1 på Kleppestø og 1 nord på Askøy. Barnas turlag opprettet instagramkonto. Ronny er administrator, 240 følgere.

B.

DNT Ung Askøy har hatt tilbud om klatrekvelder hos Askøy klatreklubb. Klatring og pizza ble arrangert 12 februar.

C.

For voksne har vi arrangert onsdagsturer (nesten hver onsdag fra mai av), noen søndagsturer og etappeturer Askøy på langs. Ellers arrangerte vi også 7 juni Vidden by night, 24-26 august tur Hardangervidda, 2 september søndagstur til Høgafjell på Osterøy.

D.

Aktiv til 100 er et lavterskeltilbud til eldre. Dagmar Lyngbø Eriksen leder gruppen. Aktiv til 100 startet 2018-sesongen 11. januar med klubbhuset på Myrane som base. Gruppen er fra 18 til 20 personer som møtes hver torsdag til 1 times tur, fulgt av inne-trim og en stund med sosialt samvær og en kopp kaffe. Det ble arrangert sommeravslutning til Lyngheisenteret 14 juni. Askøy turbuss kjørte til og fra. De gikk tur i dårlig vær, før de fikk servert suppe og se film om gamle dager. Til sammen var det 25 personer samlet til tur. Hjemturen gikk via Radøy. Alle var fornøyde.

Høstsesongen startet opp 30. august og ble avsluttet med sammenkomst på Frivilligsentralen på Kleppestø 13. desember. Der var det trekkspill, snitter, kaker og kaffe. I 2018 var Aktiv-gruppen samlet i alt 34 torsdager. Konseptet fungerer svært godt, og alle gir positive tilbakemeldinger.

Gjennnom Bergen og Hordaland Turlag/DNT fikk Aktiv til 100 i Askøy prosjektmidler med kr. 17.500,- som ble brukt til tidligere nevnte aktiviteter i 2018. I regi av DNT deltok Dagmar Lyngbø Eriksen fra Askøy Turlag/Aktiv til 100 på et erfaringsseminar i Oslo. Seminaret samlet deltagere fra hele landet. Det ønskes tettere oppfølgning fra styret (at styrets kontaktperson ringer oftere for å høre hvordan det går).

E.

Berit Hilde Brunschorst Garmann og Marit Godø Demsey har startet opp en internasjonal Til Topps-gruppe på Askøy. De går tur onsdag ettermiddag/kveld sammen med turgruppen i Bergen. Til topps handler om integrering og språktrening i tillegg til trim.

Askøy på langs etappe 2, 2017
Askøy på langs etappe 2, 2017 Foto: Bengt Arne Johannessen

7. Dugnadsaktivitet

A.

Dugnadsgjengen er gjengen som jobber med Askøy på langs-løypen. AT har Rolf Martin som er med hver gang, og 3-4 andre som er med innimellom. Disse kan få dekket reiseregning. Dugnadsgjengen ellers består av folk fra Askøy O-lag og Ask friidrett, men er åpen for alle som har lyst til å bidra. Kommunen bidrar med materialer og verktøy.

B.

Askøy på langs ekstrem/APLE består av inntil 3 personer fra hvert av de deltagende lagene Askøy turlag, Askøy O-lag og Ask friidrett. Styret i APLE består av 1 person fra hvert av lagene, og de har årlig konstituering. Erfaring tilsier at vi bør ha 2 fra hvert lag representert på møtene. Askøy turlags representanter i 2018 har vært Rune Strømsnes (møtende) og Svein Helge Hopland. APLE har eget organisasjonsnummer, 917 004 129, eget referat og regnskap, og ledes av Jan Solli (O-laget).

C.

Solrenningen har Trond Andreassen hatt ansvaret for sammen med BHT’s Marit Djupvik og Per Arne Aadland (nyansatt) som overtok ila året. Det har blitt avholdt 2 helger med dugnad, i juni og i oktober. Gjennom hele året har Askøy Turlag hjulpet med tømming av safe, ettersyn og vedlikehold av hytten. Det er lagt ut broer, og disse er tatt inn igjen. Det er også gjort nødvendig reparasjonsarbeid. Solrenningshytten hadde cirka 800 besøk i 2018. Etter 15 juni ble det mulig å booke senger på Solrenningen. 5 september kom ny helårsbro over Dåreli-elva på plass.

D.

Gapahuken på Dronningen har Bengt Arne Johannessen og Rune Strømsnes stått i bresjen for, andre frivillige har deltatt ved anledning. Det har vært et langvarig prosjekt som er et resultat av et samarbeide med Askøy folkebibliotek. Man kan låne bøker og også sitte i gapahuken og lese bøkene som ligger der i sommerhalvåret.

8. Frivillige

Vi har hatt en gjeng med dedikerte frivillige, og har arrangert 2 frivilligsamlinger hos Rune (den 3 ble avlyst grunnet kun 1 påmeldt) hvor vi har servert mat og drikke, og hatt sosialt samvær med quiz.

På den siste frivilligsamlingen delte vi ut DNT-luer som takk til de frivillige. Vi sendte inn portrett av Bengt Arne Johannessen etter ønske om frivilligportretter fra BHT.

De frivillige må selv gå inn på BHT sin side, finne skjema for frivilliggoder og føre opp hva man gjør/skal gjøre. Man får rabatter og hyttekuponger tilsendt i posten.

Askøy turlag deler ut en turlederpakke til våre egne. Turlederpakken vil første år bestå av tursekk med førstehjelp, liggeunderlag, vindsekk, refleks-vest, hyttenøkkel, DNT veiviser og handlingsplan ved ulykke. Krav for tildeling av pakken er gjennomført minimum ambassadørkurs og nærmiljøturlederkurs samt min 5 gjennomførte turer/arrangementer pr tur år. Tildeling skjer på årsmøtet og første gang januar 2019. I år er det 10 personer som får utdelt turlederpakken.

År 2 er det vedtatt at turlederne skal få en rød turlederjakke. Tildeling skjer på årsmøtet og første gang januar 2020.

Tusen takk til alle frivillige som gjør en verdifull innsats for turlaget!

Kom deg ut dagen på Herdla 7 februar 2016
Kom deg ut dagen på Herdla 7 februar 2016 Foto: Askøy Turlag

9. Turbøker og appen DNT – Sjekk ut

De ansvarlige for turbøkene er May-Lisbeth Hetlevik for Teletun/Skotnes, Rolf Martin Nesse og Trond Andreassen for Kolbeinsvarden og Iren Kjerrgard for Kjerrgardstårnet.

I mai og i august arrangerte vi Sjekk ut - utfordring på Facebook:

Gå minimum 5 ganger til Kolbeinsvarden (mai) og Brenneklubben (august), følg Askøy turlag og delta i trekningen av 5 gavekort a 500,-.

I desember arrangerte vi en ny utfordring, denne gangen kunne man også føre navnet i boken på Kjerrgardstårnet. Ellers samme krav som tidligere.

10. Markedsføring

Vi har brukt årets arrangementer og turer til å markedsføre oss.

Sjekk-ut utfordringene,  arrangementer og andre innlegg på Facebook-siden vår har gitt oss flere følgere.

1 oktober gav vi en utfordring til barneskolene på Askøy: Gå på tur i nærområdet, send oss bilder, få matbokser i premei. Vi delte ut 600 matbokser.

11. Rekruttering

Vi benytter arrangementer og turer til å snakke med deltagerne og prøver å få flere medlemmer/frivillige.

12. Utstyrsliste

Kategori

Antall

Hvordan

Hva

Admin.

1


Biltilhenger (skaphenger)

Admin.

7


Bøker "Høyt og lavt i Kvinnherad"

Admin.

18


Bøker "Opptur Bergen"

Admin

1


Kasse med donerte årbøker.

AdminDiverse julepynt

Admin.

1


Fotoapparat

Admin

1


Satellitt-telefon.

Admin.

2


PC med ekstern harddisk

Admin

1


Headset til pc

Admin

1


PC-kamera

Admin.

3


Turbok kasser (Kolbeinsvarden, Kjærrgardstårnet og Skotnes)

Admin

1


Klistremerker Askøy turlag, forskjellige størrelse i eske.

Admin

1


Sjekk-ut skilt og -merker i eske.

Arrangement

1


“Turbo”-drakt (voksen størrelse)

Arrangement

1


Blink (til pil og bue)

Arrangement

3


Bue med piler

Arrangement

2


Bålpanne

Arrangement

1


Bålpanne til popkorn

Arrangement

2


Campingbord

Arrangement

3


Boss-stativ.

ArrangementDNT veiskilt.

ArrangementDNT bannere.

Arrangement

1


DNT hagetelt.

Arrangement

3


Ruller med tau.

ArrangementDiverse smågaver til Kom deg -ut dager

ArrangementGrill redskaper,skjærebrett/kniver

Arrangement

80


Grillspyd (teleskop)

Arrangement

5

Frifond *

Hodelykter, 800

Arrangement

1


Kjele til bål

Arrangement

2


20L vanndunker.

Arrangement

2

Frifond *

Kubbespill

Arrangement

1

Frifond *

Laken til lerret for prosjektor

Arrangement

1

Frifond *

Prosjektor

Arrangement

1

Frifond *

Prosjektors høyttaler

Arrangement

1

Frifond

Powerbank.

Arrangement

1


Røkeovn for fisk etc.

Arrangement

3


Slack line (balanse liner)

Arrangement

2


Speedtrinser for zip-line

Arrangement

2

 Frifond *

SUP, starboard inkl. 2 årer, 2 vester, 2 bagger, 2 pumper og 2 sett lappesaker

Arrangement

4


Telt (militær type)

Arrangement

3


Vedovner til telt

Arrangement

1


Wokpanne til bål

Arrangement

4

Frifond

Vaffeljern til bål.

KlatringDiv.sikringsutstyr-slynger, karabiner etc.

Klatring

2


Jumar-tauklemmer

Klatring

6


Klatrehjelmer

Klatring

6


Klatreseler

Tur

10


Fiskestenger

Tur

10

Frifond *

Førstehjelpakke

Tur

12

Frifond *

Kartmapper

Tur

20


Kompass

Tur

2

Frifond

Tarp.

Tur

2


Lavvo, Helsport 8-10

Tur

4


Liggeunderlag, runde militær.

Tur

2


Liggeunderlag, runde.

Tur

3


Termobag

Tur

4

Frifond *

Oppbevaringsbokser

Tur

3

Frifond *

Stormkjøkken med overtrekkspose

Tur

4

Frifond *

Telt, Helsport Fjellheimen, 3 camp

Tur

20

Frifond

Vester, Barnas turlag.

Tur

1


Røde hyttenøkler, veiviser-vester, nøkkelbånd

Tur

2


Tursekker, sorte.

Tur

1


Tursekker, røde.

Tur

15


Vindsekker.

Tur

10


Røde hyttenøkler.

Tur

47


Askøy på langs-kopper.

Kurs

1


Kursmateriell ferskingkurs.

Kom deg ut dagen på Herdla 02.05.2017
Kom deg ut dagen på Herdla 02.05.2017 Foto: Askøy Turlag
 1.  Økonomi m/revisjonsrapport fra regnskapsåret 2018

Inntekter 


2018 


Budsjett 2018 


Budsjett 2019 
Barnas Turlag 30000 


30000 

Dnt Ung 10000 


10000 

Seniorer 


19500 


20000 


20000 

Fellesturer 


47211 


30000 


45000 

Hytter/Anlegg 


10000 


10000 


10000 

Sponsor 


15190 
10000 

Medlemskontigent 


117135 


90000 


110000 

Annen Inntekt 


14916 
Tilskudd Mottatt* 


129198 


60000 


100000 
Finansinntekter Renter 


145 


200 


200 
Sum Inntekt 


353295 


250200 


335200 
*Under tilskudd er det mottatt fra; Norsk Tipping Frifond Stimuleringsmidler Momskompensasjon KDU Midler 


Utgifter 


Barnas Turlag 


71593 


50000 


70000 

Dnt Ung 


1482 


30000 


10000 

Fellesturer 


35127 


30000 


40000 

Seniorer 


19803 


20000 


20000 

Bilgodt. adm 


1768 


8000 


5000 

Hytter/Anlegg 


14394 


60000 


30000 

Sosiale Kostnader 


22449 


30000 


80000 

Husleie 


1200 


5000 


5000 

Kontorutstyr 


3173 


3000 


4000 

Pc/utstyr 


4277 


7000 


8000 

Tlf 


7001 


9000 


9000 

Markedsføring 


54524 


70000 


70000 

Gaver 


2000 


3500 


3500 

Kurs 


14892 20000 

Reisekostnader 


18066 


9000 


15000 

Verktøy 


4236 Bankgebyr 


423 


500 


500 

Annen Salgskostnad 


10798 Annen Kontorkostnad 


70 


Sum Utgifter 


287276 


335000 


340000 
Årsresultat 


66019 


-84800 


-54800 
Balanse 


Banksaldo 

01.01.2018 

354226 


31.12.2018 

420245 66019 


Revisjonsrapport

14. Valg kommer

Innstilling til styre i Askøy turlag 2019 

Leder 

May- Lisbeth Hetlevik 1 år 


Styremedlemmer 

Linda Kleppe 2 år 

Ronny Håpoldøy 2 år 

Georg Ove Helle 2 år 


Ikke på valg 

Monica Gundersen 1 år 

Siv Klubben Mosevoll 1 år 

Rune Strømsnes 1 år


Vara 

Iren Kjerrgard 1 år 

Kjartan Fredbo 1 år 


Revisor 

Nils Helge Sivertsen 1 år 


Valgkomite 

Sigrunn Haarklau 

Nils Steinar Berg Olsen 


Turansvarlig/utvikling 

Bengt Arne Johannessen 

Valgkomite 2019

Sigrunn Haarklau
​​​​​​​Nils Steinar Berg Olsen

Klikk her for å skrive tekst.

Barnas Turlag til Båteviksvatnet
Barnas Turlag til Båteviksvatnet Foto: Ronny Håpoldøy

Skrevet av Monica Gundersen 25. januar 2019