Årsrapport 2019

Strandryddedagen 4. mai 2019 i Kollevåg på Askøy med Erna Solberg.
Strandryddedagen 4. mai 2019 i Kollevåg på Askøy med Erna Solberg. Foto: Andre Marton Pedersen, André Marton Pedersen

Askøy Turlag har hatt et år med mange aktiviteter og et økende antall deltakere. Her følger årsmelding for  2019.

Innholdsfortegnelse
1. Organisasjon
2. Medlemstall og utvikling
3. Dugnadstimer
4. Møter og arrangement
5. Kurs og utdanning
6. Turaktivitet
- Barnas turlag
- DNT Ung Askøy
- Turer voksne
- Aktiv til 100
7. Dugnadsaktivitet
- Dugnadsgjengen
- Askøy på langs ekstrem
- Solrenningen
- Gapahuken på Dronningen
8. Frivillige
9. Turbøker og appen DNT – Sjekk ut
10. Markedsføring
11. Rekruttering
12. Utstyrsliste
13. Økonomi m/revisjonsrapport fra regnskapsåret 2019
14. Valg


Årsmøte for 2019 ble avholdt 29.januar 2020 kl. 19:00-21:00
Sted: Frivillighetskafeen, Kleppestø

1. Organisasjon


Styreleder:
May-Lisbeth Hetlevik/Monica Gundersen
– Styremøter, turprogram, nettansvarlig

Styremedlemmer:
Monica Gundersen - nestleder, nettansvarlig, turprogram
Georg Ove Halle - regnskap, dugnad Solrenningen, onsdagsturer
Rune Strømsnes - materialforvalter, APL, gapahuken Dronningen
Siv Klubben Mosevoll - onsdagsturer, arrangement for frivillige
Ronny Håpoldøy - Barnas turlag, søknader, rapporter, trilleturer
Linda Kleppe - Onsdagsturer, KDU i februar, festaften med Gamme
Iren Kjerrgard – varamedlem

Sigrun Haarklau – valgkomite
Nils-Steinar Berg Olsen – valgkomite
Nils Helge Sivertsen – revisor

Rolf Martin Nesse – Dugnadsgjengen
Dagmar Lyngbø Eriksen – Aktiv til 100
Bengt Arne Johannessen – leder prosjekt turer, kursleder, gapahuken Dronningen

Askøy på langs, 4 etappe: Skippervannet - Herdla
Askøy på langs, 4 etappe: Skippervannet - Herdla Foto: Askøy Turlag

2. Medlemstall og utvikling

En generell medlemsvekst på 5 %

Gruppe 321.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 2018-2019 økning i %
Barn 87 112 107 28,7 %
Skole 51 41 35 -19,6 %
Student/ungdom 33 30 33 -9,1 %
Hoved 429 404 394 -5,8 %
Familie hoved 93 113 115 21,5 %
Husstand 138 123 122 -10,9 %
Familie husstand 300 373 386 24,3 %
Honnør 114 111 126 -2,6 %
Livsvarig 1 1 1 0,1 %
Totalt 1246 1308 1319 5,0 %

3. Dugnadstimer
Oversikt over dugnadstimer og turer stemmer ikke 100%, korrekt registrering må følges tettere opp i 2020. Blant annet seniorgruppen har mange timer og turer som ikke kommer opp å denne oversikten.

Turer og kurs

Dugnad

4. Møter og arrangementer

Om styrearbeidet gjennom året:
• 7. styremøter er gjennomført. Vi hadde styremat i møtet i november (den 20.).
• 31. januar ble det arrangert Årsmøte for AT

Møter hvor AT har vært representert:
• 14. mars fellesmøte BHT (May Lisbeth og Monica)
• 7.-10. juni Landsmøte i Lofoten (May-Lisbeth)
• 9.-10. november Fellesmøte BHT Stord (Linda, Siv)

Arrangementer hvor AT har vært representert:
• 12. januar middag med Dugnadsgjengen (Rolf Martin, Sigrun og Linda)
• 30. januar Utdeling av frivilligpris til Dagmar (Sigrun og Rolf Martin)
• 30. mars Vårdagen Kleppestø (Kjartan)
• 4. mai Strandryddedag i Kollevågen, med Erna Solberg! (Ronny, Iren, Egon)
• 25. mai Stafett for livet (Dagmar, Rune, Ronny)
• 11. mai APLE (nå blitt APL) (Rune, Linda, Jorunn m flere)

Egne arrangement:
• 3. februar Kom deg ut – dagen
• 31. august Askøy kajakkfestival junior 2019
• 1. september Kom deg ut dagen (egen del i Herdla fort-dagen)
• 12. september frivilligsamling Frivillighetssentralen
• 1. oktober Festaften Aleksander Gamme, hvor hederstegn ble gitt til Rune Strømsnes og Rolf Martin Nesse.
• 12. desember Frivilligsamling

5. Kurs og utdanning

Kurs hvor AT har vært representert:
• Grunnleggende turlederkurs i 2019 (Georg)
• Regnskapskurs Triletex (Georg)
• Rolf Martin med flere har deltatt på hjertestarterkurs hos BHT.
• Det var også kurs ifm sommerdugnad på Solrenningen.

Egne kurs
• Ambassadørkurs (instruktør Bengt)
• Nærturlederkurs (instruktør Bengt) 7 nyudannede nærturledere!
• Førstehjelpskurs (instruktør Lasse Fossedal)

6. Turaktivitet

Barnas Turlag
• 12 arrangerte søndagsturer, alt fra 10-100 deltagere
• Mange trilleturer med Eirin Håpoldøy
• Askøy Kajakkfestival med totalt 40 påmeldte barn (helt fult!) + foreldre. I samarbeid med Askøy Kajakklubb, Fjell Turlag, Os Kajakklubb, Aktiv AS, DNB og Riise Friluftsliv.
• 1 ny Turboklubb i 2019: Turboklubben Mini Herdla. Totalt 3 stk klubber med Turboklubben nordre Askøy og Kleppestø. Totalt ca 600 personer med på tur.
• Barnas Turlag sin Instagram-konto har økt fra 240 til 320 følgere siden 2019.

DNT Ung Askøy
• 4 arrangerte turer for 11-13 år. 60 barn på kinotur.
For voksne
• Onsdagsturer
• Noen søndagsturer
• Overnattingstur for Askøy på langs.
• Vidden by night
• Helgetur over Hardangervidda i august.
• Søndagstur til Høgafjell på Osterøy
• Askøy fineste turløype

Aktiv til 100
• Et lavterskeltilbud til eldre. Dagmar Lyngbø Eriksen leder gruppen.
• Aktiv til 100 startet 2019-sesongen i januar med klubbhuset på Myrane som base.
• Gruppen er fra 18 til 20 personer som møtes hver torsdag til 1 times tur, fulgt av inne-trim og en stund med sosialt samvær og en kopp kaffe.
• Det ble arrangert sommeravslutning til Sotra.
• Høstsesongen startet opp 30. august og ble avsluttet med sammenkomst på Frivilligsentralen på Kleppestø 16. desember. Der var det snitter, kaker og kaffe.
• I 2019 var Aktiv-gruppen samlet i alt 34 torsdager.
• Konseptet fungerer svært godt, og alle gir positive tilbakemeldinger.
• Gjennom Bergen og Hordaland Turlag/DNT fikk Aktiv til 100 i Askøy prosjektmidler med kr. 17.500, - som ble brukt til tidligere nevnte aktiviteter i 2019
• Dagmar Lyngbø Eriksen gir seg som turleder for Aktiv til 100, 31. desember 2019.

7. Dugnadsaktivitet

Dugnadsgjengen er gjengen som jobber med Askøy på langs-løypen. Fra AT har Rolf Nesse og Rune Strømsnes vært med fra starten av.
Dugnadsgjengen er satt sammen av de tre klubbene som arrangerer Askøy på langs: Askøy Turlag, Askøy O-lag og Ask friidrett. Dugnadsgjengen legger til rette løypen fra Kleppestø til Herdla, for å få flere ut i terrenget og være med på Askøy på langs. De frivillige møtes hver tirsdag fra 10-14 med fokus på bæring, saging og skruing. Det er tungt arbeid og de skulle gjerne ønsket seg flere frivillige. Kommunen bidrar med materialer og verktøy og er en verdifull medhjelper sammen med velvillige grunneiere.

Dugnadsgjengen ble hedret med Frivillighetsprisen 2019.

Askøy på langs endres fra Askøy på langs extreme /APLE til Askøy på langs / APL. Består av inntil 3 personer fra hvert av de deltagende lagene Askøy turlag, Askøy O-lag og Ask friidrett. Styret i APL består av 1 person fra hvert av lagene, og de har årlig konstituering. Erfaring tilsier at vi bør ha 2 fra hvert lag representert på møtene.

Askøy turlags representanter i 2019 har vært Rune Strømsnes.

APL har eget organisasjonsnummer, 917 004 129, eget referat og regnskap, og ledes av Jan Solli (O-laget).

Solrenningen har May-Lisbeth Hetlevik hatt ansvaret for sammen med BHT’s Marit Djupvik og Per Arne Aadland. Det har blitt avholdt 2 helger med dugnad, i juni og i oktober.

Gjennom hele året har Askøy Turlag hjulpet med tømming av safe, ettersyn og vedlikehold av hytten. Det er lagt ut broer, og disse er tatt inn igjen. Det er også gjort nødvendig reparasjonsarbeid.

Solrenningshytten hadde ca 700 dagsbesøkene i 2019.Og ca 800 overnattingsbesøk. Det er en nedgang på henholdsvis 18% og 12%.

Gapahuken på Dronningen har Bengt Arne Johannessen og Rune Strømsnes stått i bresjen for, andre frivillige har deltatt ved anledning. Det har vært utført diverse vedlikeholdsarbeider på gapahuken i 2019. Man kan låne bøker og også sitte i gapahuken og lese bøkene som ligger der i sommerhalvåret.

gapahuken Dronningen 12 sep 2018
gapahuken Dronningen 12 sep 2018 Foto: Linda Kleppe

8. Frivillige

Vi har hatt en gjeng med dedikerte frivillige, og har arrangert 2 frivilligsamlinger i frivillighetskafeen. Vi har servert mat fra Æra og Safari Catering og kost oss med bildequiz, julepakkelek, filmer og frivillige har fått mulighet for å melde tilbake til styret hva de mener Askøy Turlag bør gjøre generelt og for de frivillige spesielt.

I tillegg har vi arrangert førstehjelpskurs for frivillige. Dette kurset ble helt fullt, 15 påmeldte! Vi forsøkte også å arrangere et kompasskurs for turledere, men det ble avlyst pga få påmeldt.

Alle DNT utdannende turledere som i 2019 har ledet minimum 5 turer får en rød turlederjakke i etterkant av årsmøtet.
De frivillige må selv gå inn på BHT sin side, finne skjema for frivilliggoder og føre opp hva man gjør/skal gjøre. Man får rabatter og hyttekuponger tilsendt i posten.

Tusen takk til alle frivillige som gjør en verdifull innsats for turlaget!

9. Turbøker og appen DNT – Sjekk ut

De ansvarlige for turbøkene er May-Lisbeth Hetlevik for Teletun/Skotnes, Rolf Martin Nesse og Trond Andreassen for Kolbeinsvarden og Iren Kjerrgård for Kjerrgardstårnet.

10. Markedsføring

Vi har brukt årets arrangementer og turer til å markedsføre oss. Fokuserer mye på å dele bilder av aktivitetene våre.
Sjekk-ut utfordringene, arrangementer og andre innlegg på Facebook-siden og Instagram vår har gitt oss flere følgere.
I samarbeid med BHT kjørte vi en annonsekampanje i Askøyværingen, BT og Facebook. Vi betalte 20.000,- på denne.

11. Rekruttering

Vi benytter arrangementer og turer til å snakke med deltagerne og prøver å få flere medlemmer/frivillige.

12. Utstyrsliste

13. Økonomi m/revisjonsrapport fra regnskapsåret 2019

14. Valg

Innstilling til styre i Askøy turlag 2020
• Leder: Ronny Håpoldøy – 1 år
• Nestleder: Monica Gundersen – 1 år
• Styremedlem Georg Helle – 1 år
• Styremedlem Rune Strømsnes – 1 år
• Styremedlem Ny Egon Heimnes – 2 år
• Styremedlem Ny Anita Tveit – 2 år

Vara:
• Ingvar Thorsen – ny – ett år
• Kenneth Wisnes – vært i styret tidligere -ett år
• Frode Mosevold – ny – ett år
(Vara med møterett, ikke møteplikt/anbefaling fra valgkomite)

Revisor: Nils Helge Sivertsen

Disse går ut:
• Linda Kleppe
• Siv K. Mosevold
• Iren Kjerrgård
• May-Lisbeth Hetlevik

Dugnad på gapahuk ved Dronningen
Dugnad på gapahuk ved Dronningen Foto: Bengt Arne Johannessen


Skrevet av Monica Gundersen 28. februar 2020